PD Brezina logo slnko 300px 02

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

OŠÍPANÉ

V našom družstve sa zaoberáme chovom a šľachtením plemena Biela ušľachtilá ošípaná. Chov prebieha na stredisku v Nedašovciach. Kde sa staráme o plemenné prasničky, odstavčatá a jatočné ošípané. Celú produkciu jatočných ošípaných realizujeme cez vlastnú podnikovú mäsovýrobu v Pravoticiach.

HOVÄDZÍ DOBYTOK

Pre chov sme si vybrali plemeno Slovenský strakatý dobytok, lebo je vhodný ako na na produkciu mlieka, tak aj do výkrmu. Ročná produkcia mlieka predstavuje 2.900.000 l mlieka. Mladý dobytok je predmetom ďalšieho predaja, prípadne slúži na obnovu základného stáda dojníc. Dojnice sú chované v priestoroch s voľným ustajnením podstieľkovým spôsobom a vo výbehu. Dostatok pohybu, ktorý im tento spôsob chovu umožňuje, pozitívne vplýva na produkciu a kvalitu mlieka a celkový zdravotný stav dojníc.

Z dôvodu rozširovania ponuky čerstvého kvalitného mäsa a výrobkov pre našich klientov rozbiehame na našom družstve aj chov muflóna obyčajného a daniela škvrnitého.