PD Brezina logo slnko 300px 02

SLUŽBY SPOJENÉ
S AGROTECHNIKOU

Vrámci ponúkaných služieb svojim klientom ponúkame:

Zber a pozberové práce obylnín a krmovín obilným kombajnom CLAAS MEGA 208
a kukuričným kombajnom CLASS MEGA 208

Zber krmovín na kukuričnú siláž
kombajnom s rezačkou CLASS JAGUAR 480

Zabezpečujeme kompletnú príprava pôdy na sejbu

Rozvoz a rozhadzovanie maštaľného hnoja so zaoraním

Rozrábanie pôdy pred sejbou ako aj samotnú sejbu.