PD Brezina logo slnko 300px 02

RASTLINNÁ VÝROBA

Rastlinná výroba tvorí základnú časť výroby v našom družstve.

Naše poľnohospodárske družstvo obhospodaruje 1.390 ha poľnohospodárskej pôdy. Túto výmeru tvorí orná pôda 1.355 ha a trvalé trávne porasty vo výmere 35 ha.

Obhospodarovaná pôda sa nachádza v 5 katastroch – Ostratice, Pravotice, Nedašovce, Vysočany a Brezolupy. Približne 75% úzmia krajiny tvorí svahovitý terén, ktorý obklopujú pohoria.

Najvýznamnejšou zložkou je pestovanie obilnín.

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný a jačmeň jarný. Okrem obilnín pestujeme kukuricu na zrno, kukuricu na siláž a lucernu siatu.

Z technických plodín sa zaoberáme pestovaním cukrovej repy na výmere 65 ha a repky olejnej.

Nakoľko máme vlastnú sušičku, dosúšanie komodít si realizujeme sami. zároveň ponúkame služby sušenia kukurice, obilnín, slnečnice, repky olejnej a ostatných komodít.
Spomenuté komodity ponúkame na predaj pre veľko-, ako aj malo-odberateľov.