NAŠE SLUŽBY

Hovädzí dobytok

Zaoberáme sa chovom plemena Slovenský strakatý dobytok. Uvedené plemeno je vhodné na produkciu mlieka ako aj na zástav do výkrmu. Ročná produkcia mlieka predstavuje 1 950 hl mlieka. viac...

Chov ošípaných

Šľachtenie Bielej ušľachtilej ošípanej na produkcu bravčového mäsa, plemenných prasničiek na ďalší chove v rozmnožovacom chove v Brezolupoch. Na predaj ponúkame odstavčatá a na ďalší chov. viac...

Rastlinná výroba

V rastlinnej výrobe sa zaoberáme produkciou obilnín a to najmä jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica siata, kukurica siata, z olejnín je to repka olejná a z okopanín repa cukrová. Výmera obhospodarovanej plochy predstavuje 1498 ha. viac...

Prenájom techniky

Formou služieb zabezpečujeme, zber a pozberové práce obilnín a krmovín. Zabezpečujeme kompletnú príprava pôdy na sejbu, rozvoz a rozhadzovanie maštaľného hnoja, rozrábanie pôdy pred sejbou ako aj samotnú sejbu. viac...