Rastlinná výroba

V rastlinnej výrobe sa zaoberáme produkciou obilnín a to najmä jačmeň ozimný ,jačmeň jarný ,pšenica siata, kukurica siata, z olejnín je to repka olejná a z okopanín repa cukrová. Výmera obhospodarovanej plochy predstavuje 1498 ha. Z uvedenej produkcie ponúkame na predaj obilie pre veľko aj maloodberateľov a to v sortimente jačmeň jarný pšenica ozimný kukurica siata. jačmeň ozimný, repka ozimná.