Hovädzí dobytok

Zaoberáme sa chovom plemena Slovenský strakatý dobytok. Uvedené plemeno je vhodné na produkciu mlieka ako aj na zástav do výkrmu. Ročná produkcia mlieka predstavuje 1 950 000 l mlieka. Mladý dobytok je predmetom ďalšieho predaja ,prípadne slúži na obnovu základného stáda dojníc. Dojnice sú chované v priestoroch s voľným ustajnením podstielkovým spôsobom a vo výbehu. Dostatok pohybu ktorý im tento spôsob chovu umožňuje pozitívne vplýva na produkciu a kvalitu mlieka a celkový zdravotný stav dojníc.