HISTÓRIA PD BREZINA

PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo vzniklo 17.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev :Brezolupy, Nedašovce, Pravotice a Vysočany .Rada Okresného národného výboru v Topoľčanoch uznesením č.6/1975 zo dňa 28.1.1975 schválila vznik družstva. Od 1.1.1976 sa s týmto družstvom zlúčilo aj Jednotné roľnícke družstvo v Ostraticiach.

Po zlúčení dosiahla výmera obhospodarovanej pôdy 1700 ha. Družstvo sa v rastlinnej výrobe venovalo pestovaniu obilia, zemiakov, cukrovej repy, kukurice. V živočíšnej výrobe to bol chov hovädzieho dobytka plemena Slovenský strakatý dobytok, chov ošípaných kde bol šľachtiteľský a rozmnožovací chov Bielej ušľachtilej ošípanej. Po transformácii družstva v roku 1993 prišlo aj k zníženiu výmery obhospodarovanej pôdy nakoľko si časť pôdy vybrali pôvodní vlastníci a dnes výmera obhospodarovanej pôdy dosahuje necelých 1500 ha.